Dyskusyjny Klub Książki

Dyskusyjny Klub Książki

Zasady działania DKK


1. Dyskusyjny Klub Książki (w skrócie zwany DKK) działa przy bibliotece.
2. Podstawowym zadaniem Klubu jest promowanie współczesnej literatury i kultury polskiej wśród lokalnej społeczności.
3. Członkiem Klubu może zostać każdy, kto zgodzi się uczestniczyć w spotkaniach Klubu, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.
4. Klub powinien liczyć nie mniej niż trzech (3) i nie więcej niż dwudziestu (20) członków.
5. Uczestnik zobowiązuje się do czytania, dyskutowania i zwrotu w terminie dostarczonych przez Klub lektur.
6. Lektury są udostępniane uczestnikom klubu nieodpłatnie, na zewnątrz.
7. Spotkania Klubu odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu.
8. Spotkania prowadzone są przez moderatora (z ramienia biblioteki).
9. W Klubie panują zasady demokratycznego wyboru, wszelkie sporne kwestie rozstrzygane są na zasadzie głosowania, w momencie równej liczby głosów decydujący jest głos moderatora.
10. Ukoronowaniem działalności Klubu będzie spotkanie z jedynym z autorów książek czytanych przez DKK.
11. Spotkanie autorskie ma charakter otwarty, jednakże członkowie Klubu mają pierwszeństwo w uczestnictwie.
12. Niniejszy regulamin ma charakter przykładowy, o wszelkich spornych, bądź nieporuszonych tu kwestiach decydują członkowie klubu i moderator

DKK

                                             8 – lecie Dyskusyjnego Klubu Książki

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS