"Złote Pióro" - konkurs literacki

"Złote Pióro" - konkurs literacki

Gubińskie Towarzystwo Kultury po raz XXII ogłasza

KONKURS LITERACKI im. TADEUSZA FIRLEJA o „ZŁOTE PIÓRO”.

Organizatorzy czekają na utwory z dziedziny poezji i prozy – w tym szeroko rozumianej publicystyki (opowiadania, pamiętniki, artykuły, reportaże) o tematyce dowolnej. Prace będą oceniane przez jury powołane przez Organizatora, w skład którego wejdą pisarze, poeci i pedagodzy związani z Gubińskim Towarzystwem Kultury.

Konkurs ma charakter ogólnopolski i adresowany jest do osób, które ukończyły szesnasty rok życia (do 31 grudnia br.). Objętość nadsyłanych tekstów winna wynosić: z poezji – zestaw trzech do pięciu wierszy, z prozy – tekst do dziesięciu stron maszynopisu (18000 znaków ze spacjami). Autor może zgłosić pracę tylko w jednej kategorii.

Pula nagród finansowych to 1900,00 zł. Przewidziane są również wyróżnienia rzeczowe.

Utwory (wcześniej nie publikowane i nie nagradzane w innych konkursach) w trzech egzemplarzach należy podpisać godłem. Do tekstów prosimy dołączyć zaklejoną kopertę z imieniem, nazwiskiem, miejscem zamieszkania i kontaktem telefonicznym lub e-mailem.

Prace oznaczone: Poezja; Proza; należy przysyłać na adres: Gubińskie Towarzystwo Kultury  ul. Westerplatte 14 (Miejska Biblioteka Publiczna) 66-620 Gubin w terminie do 31 grudnia 2020r. (decyduje data stempla pocztowego) oraz przesłać wersję elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Wobec sytuacji kryzysowej związanej z pandemią informujemy iż prawdopodobnie nie zostanie przeprowadzona końcowa uroczystość wręczania nagród. Ogłoszenie wyników konkursu pojawi się na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gubinie w styczniu 2021r. Z laureatami organizator skontaktuje się telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. Odbiór nagród osobiście lub na wskazany rachunek bankowy.

Regulamin

XXII  KONKURS  LITERACKI im. TADEUSZA FIRLEJA o „ZŁOTE PIÓRO” 2020

Organizatorem konkursu jest Gubińskie Towarzystwo Kultury z siedzibą w Gubinie ul. Westerplatte 14, 66-620 Gubin (adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Organizatorzy czekają na utwory z dziedziny poezji i prozy – w tym szeroko rozumianej publicystyki (opowiadania, pamiętniki, artykuły, reportaże) o tematyce dowolnej. Prace będą oceniane przez jury powołane przez Organizatora, w skład którego wejdą pisarze, poeci i pedagodzy związani z Gubińskim Towarzystwem Kultury.

Konkurs ma charakter ogólnopolski i adresowany jest do osób, które ukończyły szesnasty rok życia (do 31 grudnia br.). Objętość nadsyłanych tekstów winna wynosić: z poezji – zestaw trzech do pięciu wierszy, z prozy – tekst do dziesięciu stron maszynopisu (18000 znaków ze spacjami). Autor może zgłosić pracę tylko w jednej kategorii.

Utwory (wcześniej nie publikowane i nie nagradzane w innych konkursach) w trzech egzemplarzach należy podpisać godłem. Do tekstów prosimy dołączyć zaklejoną kopertę z imieniem, nazwiskiem, miejscem zamieszkania i kontaktem telefonicznym lub e-mailem.

Materiały konkursowe nie będą zwracane. Fakt ich nadesłania oznacza zgodę autora na publikację w wydawnictwie pokonkursowym przez organizatora konkursu bez honorarium. Nadesłanie prac jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

Prace oznaczone: Poezja; Proza; należy przysyłać na adres: Gubińskie Towarzystwo Kultury  ul. Westerplatte 14 (Miejska Biblioteka Publiczna) 66-620 Gubin w terminie do 31 grudnia 2020r. (decyduje data stempla pocztowego) oraz przesłać wersję elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Jury przyzna „Złote Pióra” zależnie od wartości tekstów. Rozstrzygnięcia jury i organizatora mają charakter ostateczny.

W kategoriach: Poezja i Proza przewiduje się nagrody w wysokości: 500,-zł 300,-zł 150,-zł ( w każdej kategorii) oraz wyróżnienia rzeczowe. Ogólna pula nagród to 1900,00 zł. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

Wobec sytuacji kryzysowej związanej z pandemią informujemy iż prawdopodobnie nie zostanie przeprowadzona końcowa uroczystość wręczania nagród. Ogłoszenie wyników konkursu pojawi się na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gubinie w styczniu 2021r. Z laureatami organizator skontaktuje się telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. Odbiór nagród osobiście lub na wskazany rachunek bankowy.

Regulamin konkursu zamieszczony jest na stronie: http://www.biblioteka.gubin.pl/

Ochrona danych osobowych - Klauzula informacyjna

 

Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Gubińskie Towarzystwo Kultury z siedzibą w Gubinie ul. Westerplatte 14

Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: RODO).

Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcach oraz innych nagrodzonych osobach (nie dłużej niż przez 1 rok) lub do momentu wycofania zgody.

Odbiorcami danych osobowych Uczestnika będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji konkursu.

Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowej.

Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych Uczestnika, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Uczestnika zgody, przed jej wycofaniem.

Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika należy kierować w dowolnej formie pisemnej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa – gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do przystąpienia i uczestnictwa w konkursie.

Więcej w tej kategorii: « Zaproszenie O "Złote Pióro" »
Powrót na górę