Bibliografia lokalna miasta Gubina

zdjęcie: Edward Patek zdjęcie: Edward Patek
 1. Adamczewski Leszek : Berlińskie wrota. Nowa Marchia w ogniu. Zakrzewo, 2012 
 2. Administracja samorządowa Gubina w latach 1994-1998 W: Zeszyty Gubińskie nr 4.Gubin 1998 s.50-56
 3. Almanach poezji gubińskiej. Gubin 1996.
 4. Bakalarz Jan: Jak budowano gubiński szpital. W: Zeszyty Gubińskie nr 2 .Gubin 1997 s.60-61
 5. Balczyński Ireneusz: Kiedy zdobyto "Festung Guben".W: Zeszyty Gubińskie nr 3. Gubin 1998 s.12-16
 6. Balczyński Ireneusz, Komar Stanisław: Jubileuszu [Pancerniaka - Naszej Kresowej] nie będzie .W: Zeszyty Gubińskie nr4. Gubin 1998 s.68-75.
 7. Barełkowska Joanna , Grasse Marina , Rytau Kinga : Kobiety Euregionów =Frauen der Euroregionen: Krajobrazy dorzecza Odry i Nysy = Flusslandschaften an Oder und Neise. Berlin 2003
 8. Bartkowiak Maria: Życie kulturalno-artystyczne w Zespole Szkół Rolniczych. W: Zeszyty Gubińskie nr 2. Gubin 1997 s.43-45.
 9. Bartkowiak Zbigniew: Przestępczość ekonomiczna w województwie zielonogórskim w latach 1975-1989. Zielona Góra, 2005
 10. Baszta Ostrowska ma znowu dwa zegary. Oprac. Stefan Pilaczyński. Gubin,2009
 11. Baszta Ostrowska na widokówkach i fotografiach. Gubin 2008
 12. Bergmann H. J.: Każdy kto zapuka do bramy jest mile widziany. Wiejskie muzeum w Bieżycach rzuca światło na dawny, wiejski sposób życia.W: Zeszyty Gubińskie nr 5. Gubin 1999 s.33-35
 13. Bezgadzia planeta: almanach poetycki .Jastrzębie Zdrój 2004/m.in. wiersze Małgorzaty Wlazeł/
 14. Bibliografia Ziemi Lubuskiej rok 1960 . Zielona Góra 1966
 15. Bibliografia Ziemi Lubuskiej rok 1977. Zielona Góra 1984
 16. Bibliografia Ziemi Lubuskiej rok 1978. Zielona Góra 1987
 17. Bibliografia Ziemi Lubuskiej rok 1979. Zielona Góra 1990
 18. Bibliografia Ziemi Lubuskiej za rok 1984. Zielona Góra 1986 
 19. Bibliografia zielonogórskiego winiarstwa. Zielona Góra, 2006
 20. Biblioteki Publiczne województwa zielonogórskiego w latach 1990-1998 : informator statystyczny . Zielona Góra 2000 
 21. Biblioteki Publiczne województwa lubuskiego : informator statystyczny - stan w dniu 31 XII 1999 r. Zielona Góra 2000 
 22. Biblioteki Publiczne województwa lubuskiego : informator statystyczny - stan w dniu 31 XII 2000 r. Zielona Góra 2001 
 23. Biblioteki województwa lubuskiego : informator. Zielona Góra 2000 
 24. Bieżyce. Zeszyty Gubińskie nr 7. Gubin 2000 
 25. Biliński Zbigniew: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Warszawa 2003
 26. Binicewicz Ewa : Contemporary Identity and Memory in the Borderlands of Poland and Germany = Tożsamość i pamięć pogranicza polsko - niemieckiego. Cambridge, 2017 
 27. Błaszczyk Maria :Początek, rozwój i plany perspektywiczne współpracy przygranicznej Gubina z Wilhelm Pieck Stadt Guben. W: Przegląd Lubuski 1980 nr1-2 s.69-82 
 28. Błaszczyk Maria : Rozwój współpracy przygranicznej Gubina i Wilhelm Pieck Stadt Guben do 1975 roku. W: Zeszyty Gubińskie nr 4. Gubin 1998 s.42-50 
 29. Błaszczyk Maria: Współżycie na pograniczu jako fakt społeczny i fakt polityczny. W: Przegląd Lubuski 1982 nr2-3 s.57-73. 
 30. Błażej Andrzej: Zarys dziejów Lubuskiej Brygady WOP /1945-1985/.Krosno Odrz.1985 
 31. Błoch Jadwiga, Kobel Monika: Lubuska turystyka weekendowa bez barier. Zielona Góra, 2017
 32. Boroń Józef : Przemysł i rzemiosło województwa zielonogórskiego w latach 1862-1962.Poznań 1966. 
 33. Brandys Marian: Na granicy. W: Zeszyty Gubińskie nr 10.Gubin 2007 s.56-69 
 34. Brandys Marian: O królach i kapuście. W-wa 1959 
 35. Brylla Wolfgang J.: Jan Franck [1618-1677], gubiński poeta .W: Ludzie Środkowego Nadodrza. Zielona Góra 1998 s.62-64  
 36. Busse Andrzej Edward : Taborecik : Solidarność zielonogórska 1980 - 1983. Brzezia Łąka, 2011 [ + płyta CD ]
 37. Chwałek Dorota : "Stare & nowe"Dorota Chwałek - Doris.Czerwiec 2016 Galeria "Ratusz"[katalog wystawy].Gubiński Dom Kultury.[Zielona Góra],2016       
 38. Cichowski Konstanty ,Kowalczyk Mariusz, Nowacki Andrzej: Nadleśnictwo Gubin. W: Zeszyty Gubińskie nr 4 .Gubin 1998 s.60-63 
 39. Ciszek Stefan : Współczesne dzieje Gubina. W: Gubin .Zeszyty Lubuskie nr 22. Zielona Góra 1987 s.109-115 
 40. Czapliński Konrad Kazimierz: Perły przyrody lubuskiej=Natures jewels of the Lubuska Region=Naturschonheiten des Lebuser Landes. Katowice 2000. 
 41. Czas architekturą zapisany: zabytki województwa zielonogórskiego. Zielona Góra 1998.[zabytki Gubina s.69-73] 
 42. Dębicki Kazimierz : Rolnictwo. W: Gubin . Zeszyty Lubuskie nr 22 . Zielona Góra 1987 s.65-72. 
 43. Dobrucki Aleksander : Wspomnienia [czar minionych lat].Gubin 1990 
 44. Dobrucki Aleksander : Z przewodnikiem po Gubinie. Zeszyty Gubińskie nr1 .Gubin 1991 [historia, zakłady pracy, szkoły, sport] 
 45. Dokąd ? .Utwory nagrodzone w konkursie literackim o "Złote Pióro 2002 ".Gubin 2002
 46. Dolińska Kamilla, Makaro Julita, Niedźwiecka-Iwańczak Natalia: Cud pogranicza?: zgorzelczanie, gubinianie i słubiczanie o życiu w miastach podzielonych. Kraków, 2018 
 47. Domański Grzegorz: Dorzecze dolnej Nysy Łużyckiej u schyłku starożytności= Das Stromgebiet der unteren Neise am Ende des Altertums. Wrocław, 2010
 48. Domański Grzegorz: Kultura luboszycka między Łabą a Odrą w II -IV wieku. Wrocław, 1979 
 49. Domański Grzegorz: Lokalizacja plemienia Selpuli nad dolną Nysą Łużycką. W: Zeszyty Gubińskie nr 4. Gubin 1998 s.18-22. 
 50. Domański G.: Studia z dziejów środkowego Nadodrza w III -I wieku p.n.e. Wrocław 1975. 
 51. Dominiczak Henryk :Kronika Gubina 1945-1969.W : Gubin. Zeszyty Lubuskie nr 11.Zielona Góra 1971 s.171-182. 
 52. Dominiczak H. : Materiały do bibliografii. W : Gubin .Zeszyty Lubuskie nr 11 . Zielona Góra 1971 s. 183-188. 
 53. Dominiczak H.: Niektóre problemy rozwoju oświaty i kultury w Gubinie. W: Gubin. Zeszyty Lubuskie nr11. Zielona Góra 1971 s 115-154 
 54. Dominiczak H. : Osadnictwo i stosunki demograficzne w powiecie gubińskim w latach 1945-1960.W: Gubin. Zeszyty Lubuskie nr 11. Zielona Góra 1971 s. 47-66. 
 55. Dominiczak H. : Proces zasiedlania województwa zielonogórskiego w latach 1945-1950.Zielona Góra 1975 
 56. Dowódcy 5 Saskiej Dywizji Piechoty [1945-1957]: noty biograficzne. Gubin 1988
 57. 10[dziesięć] Jahre VEB Chemiefaser Kombinat Wilhelm-Pieck-Stadt Guben : 20 Jahre DDR. [Guben], 1969
 58. Dziesięć lat transformacji ustrojowej w Polsce. Zielona Góra, 2000
 59. Dubowski Adam , Jaśkowiak Franciszek : Ziemia Lubuska . Przewodnik turystyczny .W-wa 1953. 
 60. Duszpasterstwo w Śląskim Okręgu Wojskowym. Wrocław, 1992 (Parafia Garnizonu Gubin s.21-22)
 61. Dwadzieścia pięknych słów. Prace nagrodzone w XX. KONKURSIE LITERACKIM im. Tadeusza Firleja o "ZŁOTE PIÓRO'' 2018. Gubin,2018
 62. Dziubek Marcin : Gubińskie mokradła. W : Zeszyty Gubińskie nr 8.Gubin 2000 s.16-17.
 63. Ekologia pogranicza=Okologie der Grenzregionen. IV polsko-niemiecka konferencja naukowa. Gorzów Wlkp. - Łagów Lubuski, 1999
 64. Ekorozwój w Euroregionie "Sprewa-Nysa-Bóbr". Gubin, 2000 
 65. Ekorozwój w Euroregionie "Sprewa-Nysa-Bóbr":pilotażowy program strukturalny. Gubin, Zielona Góra 1997 
 66. Engel Jan : Biblioteki publiczne na Ziemi Lubuskiej. W: Rocznik Lubuski t. I. Zielona Góra 1959 s.216-231
 67. Erinnerungen an Starzeddel, Kr. Guben/Oprac. Lonni Furste. Herne, 2015 [ Als Anlage zur Dorfchronik: Dokumentation der Hauser von Starzeddel und deren Bewohner im Februar 1945] 
 68. Euregiony 2000 : w drodze do przyszłości = Euregionen 2000 : auf dem Weg in die Zukunft. Szczecin 1998 
 69. Euromiasto Gubin-Guben.[folder].Gubin [2000] 
 70. Euromiasto Gubin-Guben w starej i nowej fotografii. Gubin 2009
 71. Euroregiony w nowym podziale terytorialnym Polski. Warszawa - Wrocław, 1999 
 72. Fara - badania w ramach projektu" Wykorzystanie innowacji technologicznych w badaniach nad rewaloryzacją zabytkowej Fary w Gubinie". Gubin [2008] 
 73. Fedro Jerzy: Gubin w rysunkach Jerzego Fedro. Gubin 2010 
 74. Felkel Jarosław , Komar Stanisław : Działalność Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Kazimierza Serockiego. W : Zeszyty Gubińskie nr 2 . Gubin 1997  
 75. Festschrift zur 775-Jahr-Feier der Stadt Guben= Księga jubileuszowa z okazji 775 rocznicy miasta Guben.Guben 2010 
 76. Firlej Florian Tadeusz: Gubin minionych lat 1945-1976 w fotografii Tadeusza Firleja= Gubin der vergangenen Jahre 1945-1976 auf den Fotos von Tadeusz Firlej. Gubin: FTF Wydawnictwo Prywatne 2010 
 77. Firlej Tadeusz: Granica "51".W:Zeszyty Gubińskie nr 10.Gubin 2007 s.18-24
 78. Firlej Tadeusz: Nokturn Juhasa. Gubin, 2005 
 79. Firlej Tadeusz: Przyrodnicze reminiscencje. W : Zeszyty Gubińskie nr 3. Gubin 1998 s.38-44 
 80. Firlej T.: Wiersze i aforyzmy. Gubin 1996 
 81. Firlej T.: Wiersze spod kamieni. Gubin 2000 
 82. Firlej T.: Zarys historii Gubińskiego Towarzystwa Kultury. Gubin 1997 
 83. Firlej Tadeusz: Z wierszy zbudowany jest ten świat. Gubin 2006 
 84. Firlej Tadeusz; Grenzler Karl: Słowo ponad granicami=das Wort uber die Grenzen.Gubin: FTF Wydawnictwo Prywatne 2010
 85. Fudalej Aleksander: Herby miast województwa zielonogórskiego. Nowa Sól 1974
 86. Fuhrer durch Guben und Umgebung /von Karl Gander; Herausgegeben vom Verein zur Hebung des Fremdenverkehrs zu Guben. Guben, 1900 [ przewodnik po Guben w języku niemieckim]
 87. Garbacz Krzysztof : Przewodnik po zabytkach województwa lubuskiego.T.1-2.Zielona Góra 2011, 2012
 88. Garbacz Krzysztof: Szlakiem zabytkowych miast: przewodnik po południowej części województwa lubuskiego. Zielona Góra 2005
 89. Gmina Gubin: [folder].Urząd Gminy Gubin. Gubin, 2014 
 90. Grabski Władysław Jan : Trzysta miast wróciło do Polski : informator historyczny 960- 1960. Warszawa 1961 
 91. Grzelak Józef : Stan i perspektywy rozwoju gospodarczego miasta Gubina. W: Gubin . Zeszyty Lubuskie nr 11. Zielona Góra 1971 s.155-160
 92. Guben. Centrum miasta w zarysie. Gastronomia. Handel. Rzemiosło. Usługi. [mapa].[Guben], [2014] 
 93. Guben Stadt und Land vor 1945=[Guben miasto i wieś przed 1945]. Hannover, 1990
 94. Gubener Heimatbrief 1/99; 2/99;2/2009 
 95. Gubener Heimatkalender 1994,1999,2004,2012,2014,2017 
 96. Gubin./ wybór materiałów,zdjęć i tekst polski : Jolanta Kucharska ,Andrzej Każmierczak ,Artur Nowak, Ryszard Pantkowski, Walenty A. Robowski. Żary 2000 
 97. Gubin-Guben :Euromiasto .Gubin ; Guben [2007] 
 98. Gubin-Guben-miasto jakiego nie znamy.= Gubin-Guben-die Stadt,die wir nich kennen.:[Dębno]:LM DESIGN [2010][wystawa fotograficzna w ramach obchodów 775-lecia nadania praw miejskich] 
 99. Gubin [ foldery wydane na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gubinie ] 
 100. Gubin:[informator].Bydgoszcz 1999 
 101. Gubin:[informator].Kłodzko [1999] 
 102. Gubin : informator miejski. Gubin 2004
 103. Gubin - Guben. Mozaika możliwości =Vielfalt der Moglichkeiten= Mosaic of possibilities. Oferta inwestycyjna= Investitionsangebot= Investment offer. Gubin; Guben,[2013]
 104. Gubin - Guben. Zielona Ścieżka = Gruner Pfad. Gubin; Guben,[2012-2013] 
 105. Gubin. Ostatnie miesiące wojny. Gubin 2008 
 106. Gubin : plan miasta , skala 1 : 20000. Gubin 2001.
 107. Gubin '15 - podsumowanie roku [folder].[Zielona Góra,2015-2016]      
 108. Gubin - Guben : plan miasta = Stadtplan , skala 1 : 15000 
 109. Gubin. Zeszyty Lubuskie nr 11 . Zielona Góra 1971
 110. Gubinianie: [album fotograficzny SPZG]. Gubin,2016 
 111. Gubin : [zarys historii miasta ]. Zeszyty Lubuskie nr 22 . Zielona Góra 1987
 112. Gubińskie Vademecum czyli tyle, ile gubinianin o Gubinie wiedzieć powinien. Gubin, 2010 
 113. Gunia Gerhard , Schatte Hartmut : To już 125 lat....Epizody z historii gubeńskiego teatru miejskiego. W: Zeszyty Gubińskie nr 6. Gubin 2000 s.4-10 
 114. Gunia Gerhard: Zwischen Klosterkirche und Werderturm : ausgewahlte Beitrage zur Geschichte der Stadt Guben. Guben 1997 
 115. Guss Jan: Budownictwo sakralne parafii Świętej Trójcy w Gubinie 1985-2000. Pelplin, 2000 
 116. Guz-Vetter Marzenna: Polsko-niemieckie pogranicze: szanse i zagrożenia w perspektywie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Warszawa 2002
 117. Gwizdalski Zygfryd:Nasz szpital. Gubin,2018
 118. Hagens Gunther von, Whalley Angelina: Korperwelten. Das Original: katalog zur Ausstellung.Heidelberg, 2009. [język niemiecki] 
 119. Harcerskie wspomnienia. Pamięci harcmistrza Walentego Robowskiego 1.10.1929r.-24.12.2003r.W:Zeszyty Gubińskie nr 10.Gubin 2007 s.43-55 
 120. Heimatlexikon fur Guben und Umgebung. Guben [2001] 
 121. Hellmann Roland : Guben-Gubin : Euromiasto w sercu Europy=Eurostadt im Herzen von Europa. Gubin, 2012 
 122. Historia Żydów w Guben = Geschichte der Juden In Guben : [Gubin - Guben Euromiasto].[Dębno], [2012] 
 123. Hładkiewicz Edward : Ruch ludowy na Ziemi Lubuskiej 1945-1949. Warszawa 1978 
 124. Hładkiewicz Wiesław : Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w latach 1976-1984. W: Gubin. Zeszyty Lubuskie nr 22. Zielona Góra 1987 s. 87-96 
 125. Informacja o działalności gminy miejskiej Gubin w latach 1990-1994 [maszynopis] 
 126. Informacja o działalności Gminy Miejskiej Gubin w latach 1994-1998. 
 127. Informacja o działalności Gminy Miejskiej Gubin w latach 1998-2002. Gubin, 2002 
 128. Informacja o działalności Gminy Gubin o statusie miejskim w latach 2002-2006.Gubin, 2006 
 129. Informator o Gubinie i regionie . Gubin 1985 
 130. Informator turystyczny województwa zielonogórskiego. Poznań 
 131. Izdebska Janina : Dziesięć lat w służbie kultury. W: Zeszyty Gubińskie nr 2 .Gubin 1997 s.39-42
 132. Izdebska Janina Kaśka : Oczami wiedźmy . Gubin, 2013.
 133. Jachimowicz Wiesław : Zapach lipy i inne opowiadania.Nowa Sól,2016 [ m.in.opowiadanie "Firlejówka"]        
 134. Jagiełowicz Krystyna , Storto Grażyna : Historia zespołu wokalno- tanecznego "Balbinki" przy Szkole Podstawowej Grabice. W : Zeszyty Gubińskie nr 3. Gubin 1998 s. 36-37 
 135. Jakubaszek Eugeniusz : Miejsca pamięci narodowej w województwie zielonogórskim : przewodnik. Zielona Góra 1972 
 136. Jankowski Jerzy : Ziemia krośnieńsko-gubińska : informator historyczny i turystyczno-krajoznawczy. Zielona Góra 1969
 137. Janowska Ewa: Krzesiński Park Krajobrazowy : [album]. Zielona Góra, 2003
 138. Janowska Ewa, Janowski Ryszard: Zielonogórskie pejzaże = Zielona Góra Landscapes= Landschaften um Zielona Góra= Paysages de la Region de Zielona Góra . Zielona Góra, 1996 
 139. Jaskułowski Bogusław : Perspektywy rozwoju Gubina do 2010 roku. Sesja Rad Miejskich Gubina i Guben z okazji 760-lecia nadania praw miejskich. Gubin 1995 
 140. Jurek Tomasz , Woltmann Bernard : Kultura fizyczna w województwie zielonogórskim 1950-1989. Zielona Góra 1990 
 141. Kaczanowska Ida : Gubin właśnie [wiersze].Gubin, 2020
 142. Kaczmarek Danuta: Jaka jesteś gubińska kulturo ?W: Zeszyty Gubińskie nr 3 .Gubin 1998 s.30-35 
 143. Kaczmarek Danuta: Rodzinne zespoły muzykujące. W: Zeszyty Gubińskie nr 5.Gubin 1999 s.50-55 
 144. Kaczmarek Danuta: Tylko tu - Gubińskie Łużyczanki w 10 - lecie działalności artystycznej. Gubin: ART DRUK, 2010 
 145. Kaczmarek Danuta: Wkrótce 15.lecie "Niezapominajek". W: Zeszyty Gubińskie nr 4. Gubin 1998 s.15-17
 146. Kaczmarek Danuta: Zielony Gubin. Śpiewnik lubuski. Gubin, 2016
 147. Kaczmarek Jerzy : Gubin i Guben - miasta na pograniczu. Socjologiczne studium sąsiedztwa. Poznań, 2011
 148. Kajan Tadeusz: Ziemia Lubuska wolna. Zielona Góra 1959 
 149. Kalendarium Gubina 1945-2009./zespół pod redakcją Stefana Pilaczyńskiego Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gubińskiej , Gubińskie Towarzystwo Kultury.:[Zielona Góra]:Urząd Miejski w Gubinie  2010
 150. Kalendarium Gubina 2010 - 2014 / oprac. Pilaczyński Stefan. Gubin, 2015 
 151. Kalendarium Gubina 2015 - 2019. Gubin, 2020
 152. Kalendarium Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gubińskiej rok 2007./oprac. Stefan Pilaczyński, Wiesław D. Łabęcki. Gubin 2008  
 153. Kalendarz Lubuski 1972.Zielona Góra 1971 
 154. Kalendarz Lubuski 1973.Zielona Góra [1972] 
 155. Kalendarz Lubuski 1974.Zielona Góra [1973] 
 156. Kalendarz Zielonogórski 1980.Zielona Góra 1979 
 157. Kalendarz Zielonogórski 1984. Zielona Góra 1983 
 158. Kalendarz Zielonogórski 1985. Zielona Góra 1984 
 159. Katalog miejscowości Województwa Lubuskiego : podział terytorialny z dnia 1 stycznia 2000 r. Zielona Góra 2000  
 160. Kim jesteś regionalisto? Sylwetki, opinie, diagnozy. Łódź, 2012 [s.223 Rogowski Włodzimierz: Regionalizm - moja pasja]
 161. Kobelius Joachim: Auferstanden aus Ruinen und der Zukunft zugewandt = Pozwól nam, powstającym z ruin i zwróconym ku przyszłości [album - grafiki]. [Guben, 2019] 
 162. Kołodziejski Adam: Badania archeologiczne Muzeum Ziemi Lubuskiej. Zielona Góra 1966 
 163. Kołodziejski A. : Cmentarzysko ciałopalne w Czarnowicach pow. Lubsko. Z badań nad przeszłością Ziemi Lubuskiej. Zielona Góra 
 164. Komar Stanisław: Alek [Walenty Andrzej Robowski].W: Zeszyty Gubińskie nr 10.Gubin 2007 s.8-10 
 165. Komar Stanisław: Baca w Firlejówce [Tadeusz Firlej].W: Zeszyty Gubińskie nr 10.Gubin 2007 s.3-7 
 166. Komar Stanisław : Działalność Gubińskiego Towarzystwa Kultury w latach 1996-1999.W: Zeszyty Gubińskie nr 6.Gubin 2000 s.33-45 
 167. Komar S.: Działalność Muzeum Gubińskich Pancerniaków [1985-1993].W: Zeszyty Gubińskie nr 8.Gubin 2000 s. 33-37 
 168. Komar S. : Jak tu dawniej było ?.Z najwcześniejszych dziejów Ziemi Gubińskiej. Gubin 1997 
 169. Komar S. : Lubuskie Zakłady Przemysłu Skórzanego "Carina" w Gubinie - powstanie, rozkwit i upadek [ część 1 ].W: Zeszyty Gubińskie nr 9. Gubin 2001 s.22-26 
 170. Komar S.: Ochrona granicy w rejonie Gubina w 1945 r. W: Zeszyty Gubińskie nr 2. Gubin 1997 s.23-25 
 171. Komar S.: Serbowie Łużyccy - naród bez państwa. W: Zeszyty Gubińskie nr 4 .Gubin 1998 s.27-29 
 172. Komar S. : Tradycje 5 Kresowej Dywizji Zmechanizowanej im. Króla Bolesława Chrobrego. W: Zeszyty Gubińskie nr 3. Gubin1998 s.4-11 
 173. Komar S. : Układ przestrzenny wsi Ziemi Gubińskiej. W: Zeszyty Gubińskie nr 5. Gubin 1999 s. 14-18 
 174. Kondracik Urszula. Bilicz Stanisław, Pilaczyński Stefan: Kalendarium Gubina 2017 rok. Gubin, 2018
 175. Koniusz Izabela : Klechda o dwunastu pachołkach [ z Niemaszchleba ] W: Zeszyty Gubińskie nr 4. Gubin 1998 s.2-11
 176. Konstanty Anna : Cztery do kwadratu [opowiadania]. Zielona Góra, 2019
 177. Konstanty Anna: Opowiadania "Stefcia" i "Morderstwo Pani Leubertowej" napisane po spotkaniu z p. Stefanią Bogdanowicz i p. Włodzimierzem Kemp. Gubin, 2015.
 178. Konstanty Anna : To był maj. Gdynia, 2017
 179. Konstanty Anna : Wiosna i inne opowiadania. Kręczki,2016     
 180. Korcz Władysław : Dzieje uprawy zielonogórskiej winorośli. Poznań 1958 
 181. Korcz W. : Lubuski szlak wodny : przewodnik dla turysty kajakowca. Zielona Góra [b.r.w.] 
 182. Korcz W. : Na gubińskich wzgórzach . W : Zeszyty Gubińskie nr 2. Gubin 1997 s.7- 12 
 183. Korcz W. : Studia z dziejów Ziemi Lubuskiej. Zielona Góra 1971 
 184. Korcz W.: Szkice z dziejów miast Środkowego Nadodrza. Zielona Góra 1985 [ Gubin - zarys dziejów politycznych do roku 1945 s. 29-40 ] 
 185. Korcz W.: Z przeszłości Gubina i okolicy . W: Gubin. Zeszyty Lubuskie nr 11. Zielona Góra 1971 s.25-34 
 186. Korsan Katarzyna: Obcy w swoim domu-opowieść Huberta[Grajewskiego].W: Zeszyty Gubińskie nr 10.Gubin 2007 s.30-42 
 187. Kościół Farny w Gubinie: [folder].Gubin [2008] 
 188. Kowalski Stanisław : Geneza i rozwój przestrzenny miasta Gubina. W: Gubin .Zeszyty Lubuskie nr 11. Zielona Góra 1971 s. 7- 24 
 189. Kowalski S. : Gubin. W: Studia nad początkami i rozplanowaniem miast nad Środkową Odrą i dolną Wartą. T. 2. Zielona Góra 1970 s.211-234 
 190. Kowalski Stanisław: Gubin. Zarys historii do 1945 roku. Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, 2010. 
 191. Kowalski S.: Struktura narodowościowa i społeczna mieszkańców Gubina na przestrzeni wieków W: Gubin. Zeszyty Lubuskie nr 22. Zielona Góra 1987 s.9-25
 192. Kowalski Stanisław: Zabytki architektury województwa lubuskiego. Zielona Góra, 2010 
 193. Kowalski S.: Zabytki Środkowego Nadodrza : katalog architektury i urbanistyki. Zielona Góra 1976 
 194. Kowalski S.: Zabytki województwa zielonogórskiego. Zielona Góra 1987
 195. Kraina wina i miodu. Zielona Góra, 2014 
 196. Krajobraz kultury w centrum Europy: polsko - niemieckie podróże po historii i teraźniejszości Dolnych Łużyc oraz południowej części województwa lubuskiego. Cottbus ; Zielona Góra, 2015. [ Peter Andreas : Guben/Gubin - krajobraz graniczny w egzystencjalnej przemianie s. 189- 210] 
 197. Kres Bogdan :Winiarstwo na Ziemi Lubuskiej. Poznań 1972
 198. Krośnieńsko - Gubińska Grupa Rybacka [ Dokument kartograficzny ]: mapa krajoznawcza: 1: 75 000. Kraków, 2012 
 199. Krzyżaniak Zygmunt , Netzel Andrzej , Hyła Władysław : Problemy gospodarcze województwa zielonogórskiego. W: Rocznik Lubuski t.1.Zielona Góra 1959 s.6-39 
 200. Kucharski Bogdan , Maluśkiewicz Piotr: Ziemia Lubuska: przewodnik. Warszawa 1996 
 201. Kufel Robert Romuald: Cmentarze wyznaniowe do 1945 roku w granicach województwa lubuskiego. T.6, Powiat krośnieński Gmina Gubin : Bieżyce-Luboszyce. Zielona Góra, 2017
 202. Kufel Robert Romuald: Cmentarze wyznaniowe do 1945 roku w granicach województwa lubuskiego. T.7, Powiat krośnieński Gmina Gubin : Łazy-Żytowań. Zielona Góra, 2017
 203. Kulczycki Jan : Czy era Judymów przeszła do historii? [ sylwetka dr Tadeusza Kunickiego].W: Zeszyty Gubińskie nr 8 . Gubin 2000 s.38-43
 204. Kulczyńska Katarzyna : Miasta podzielone na granicach Polski. Poznań, 2018
 205. Kuleba Mirosław : Enographia Thalloris. Zielona Góra, 2013 
 206. Kultura. Historia. Region. Zielona Góra 1975 
 207. Kurowska Hanna: Gubin i jego mieszkańcy: studium demograficzne XVII-XIX w.Zielona Góra 2010 
 208. Kurzawa Eugeniusz , Kalinowski Leszek: Lubuskie miłości pana Goethego [Schroter Corona]W: Niezwykli I tajemniczy ludzie Ziemi Lubuskiej. Zielona Góra 2010 s.76-77 
 209. Kurzępa Jacek: Młodzież pogranicza -"świnki", czyli o prostytucji nieletnich. Kraków 2010 
 210. Kuta Danuta : Z kart historii Biblioteki Pedagogicznej w Gubinie [bibliografia]W: Zeszyty Gubińskie nr 2 .Gubin 1997 s.65-66 
 211. Laureaci Gubińskiej Nagrody Kulturalnej im. Corony Schroter 1999-2007./oprac. Stefan Pilaczyński. Gubin 2007 
 212. Lemiesz Wiktor : Jeńcy i robotnicy cudzoziemscy w Gubinie w latach II wojny światowej. W: Gubin.Zeszyty Lubuskie nr 11 .Zielona Góra 1971 s.35-46 
 213. Lemiesz W.: Miejsca martyrologii na Ziemi Lubuskiej. Poznań 1969
 214. Lewandowski Julian : To tylko dziesięć kilometrów. Gubińskie Mokradła.Poznań, 2013
 215. Lewczuk Jarosław : Sękowice . Gmina Gubin , stanowisko 7. Osada pradziejowa i wczesnośredniowieczna nad Nysą Łużycką. Zielona Góra, 2014 
 216. Lewczuk Jarosław: Sękowice-Gmina Gubin, stanowisko 8. Cmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej ze starszego okresu przedrzymskiego. Zielona Góra 2004 
 217. Lowell Jerzy: Reportaż znad rzek niewidzialnych. W:Zeszyty Gubińskie nr 10.Gubin 2007 s.70-73. 
 218. Lubuskie Materiały Konserwatorskie t.1: 2003. Zielona Góra, 2003
 219. Lubuskie Materiały Konserwatorskie t.2:2004. Zielona Góra, 2004
 220. Lubuskie Materiały Konserwatorskie t.4: 2006-2007. Zielona Góra, 2007
 221. Lubuskie Materiały Konserwatorskie t.6:2009. Zielona Góra, 2009
 222. Lubuskie Materiały Konserwatorskie t.9:2012. Zielona Góra, 2012
 223. Lubuskie Materiały Konserwatorskie t.15:2018. Zielona Góra, 2018 
 224. Lubuszanie 2012: diagnoza stanu: raport z badań.Zielona Góra; Łódż, 2012 
 225. Ludzie Środkowego Nadodrza : wybrane szkice biograficzne [XII - XX wiek].Zielona Góra 1998 
 226. Lukas - Janowska Ewa : Metryki wsi gubińskich. W: Zeszyty Gubińskie nr 5.Gubin 1999 s.19-32 
 227. Łabęcka Anna Maria : Sosna gubińska przykładem ekotypu sosny zwyczajnej. W: Zeszyty Gubińskie nr 2.Gubin 1997 s.62-64  
 228. Łabęcki Wiesław D.: Cmentarze Gubina. Gubin, 2013 
 229. Łabęcki Wiesław D.: Czy potrzebne jest nam jezioro Borek ?W: Zeszyty Gubińskie nr 9 s.27-29
 230. Łabęcki Wiesław D.: Polki w Fabryce Włókien Sztucznych w Guben. W: Ziemia Lubuska T.4. Zielona Góra,2018 s.157-168
 231. Łabęcki Wiesław Dominik : Sękowice - Schenkendorf. Szkic historyczny. Gubin, 2014. 
 232. Łabęcki Wiesław Dominik : Wielotów i Witaszkowo. Przyczynek do historii. Gubin, 2013 
 233. Łabęcki Wiesław D., Pilaczyński Stefan: Alfabet gubińskich ulic. Gubin 2008 
 234. Łabęcki Wiesław, Pilaczyński Stefan: Alfabet gubińskich ulic. Gubin 2011 
 235. Łatwiński Jerzy: Okolice Gubina. Gubin 1999 
 236. Łatwiński Jerzy: Wzniesienia gubińskie. Gubin 2004 
 237. Magierska Anna : Ziemie zachodnie i północne w 1945 roku : Kształtowanie się podstaw polityki integracyjnej państwa polskiego. Warszawa 1978 
 238. Majchrzak Jerzy Piotr: Miasto Gubin po roku 1945. Sesja Rad Miejskich Gubina i Guben z okazji 760-lecia nadania praw miejskich. Gubin 1995 
 239. Makaro Julita: Gubin - miasto graniczne: studium socjologiczne. Wroclaw 2007 
 240. Maksymowicz Anitta: Organizacja pomocy dla osadników na Ziemi Lubuskiej w pierwszych latach po wojnie-wybrane zadania Państwowego Urzędu Repatriacyjnego oraz Wydziału Opieki Społecznej. W: Ziemia Lubuska T.4. Zielona Góra,2018 s.123-139
 241. Mamak Kazimierz : Osadnictwo wojskowe na Ziemi Lubuskiej. Poznań 1979
 242. Mapa szlaków turystycznych Euroregionu "Sprewa-Nysa-Bóbr"= Karte der touristischen Wege der Euroregion "Spree-Neise-Bober". Zielona Góra, 2016
 243. Matyszczyk Artur: Tu cierpiał ojciec Kolbe. W: Niezwykli i tajemniczy ludzie Ziemi Lubuskiej. Zielona Góra 2010 s. 171-172
 244. Mazurski Krzysztof R., Zieliński Andrzej : Łużyce : mały przewodnik turystyczny.Warszawa, 1984 
 245. Międzynarodowy Plener Malarski. Gorzyca 2016 [m.in. Waldemar Pawlikowski]. Kołobrzeg, 2016
 246. Międzynarodowy Plener Plastyczny Głębokie 2020 = Internationales Kunstpleinair. 2020
 247. Mój dom nad Odrą: drugi tom wspomnień i pamiętników/oprac. Janusz Koniusz. Zielona Góra 1965 
 248. Muszyński Jan : Zabytkowa architektura Gubina .W: Gubin. Zeszyty Lubuskie nr 11.Zielona Góra 1971 s.161-170 
 249. Muzeum Wilhelma Piecka. Gubin [b.r.w.] 
 250. Nadleśnictwo Gubin:[folder informacyjny]. Red. Nowacki Andrzej. Gubin, 2010 
 251. Nadodrze w starożytności. Konferencja Grabice,23-30 czerwca 2004 roku /pod red. Grzegorza Domańskiego. Zielona Góra, 2011 
 252. Najbar Bartłomiej , Jerzak Leszek : Przyroda województwa zielonogórskiego. Zielona Góra 1996 
 253. Najbar Bartłomiej, Szuszkiewicz Ewa, Zieleniewski Wojciech : Wody środkowego Nadodrza. Zielona Góra 
 254. Nałęcz Stanisław: Nad Nysą i Szprewą. Warszawa 1953
 255. Nasze widnokręgi : zbiór utworów twórców gubińskich. Gubin, 2019 
 256. Nasz Świat : [wiersze i opowiadania uczniów z SP nr 2 w Gubinie]/wybór i oprac. Dorota Balczyńska. Gubin 2004
 257. Niezwykłe i tajemnicze lubuskie jeziora. Zielona Góra, 2012 
 258. Niezwykłe i tajemnicze miejsca w naszych lasach: poznajemy lubuskie knieje -62 nadleśnictwa. Zielona Góra 2011 
 259. Niezwykłe i tajemnicze miejsca Ziemi Lubuskiej: osiem szlaków, dzięki którym można poznać nasz rejon ;praca zbiorowa dziennikarzy "Gazety Lubuskiej". Zielona Góra 2009 
 260. Niparko Roman : Miejsce Biblioteki Publicznej Miasta Gubina i Gminy Gubin w środowisku. W : Zeszyty Gubińskie nr 2. Gubin 1997 s.49-59 
 261. Nowak Włodzimierz : Niemcy kradną Nysę. W: Zeszyty Gubińskie nr 9 .Gubin 2001 s.34-40
 262. Nowak Włodzimierz : Obwód głowy. Wołowiec, 2007 [reportaże m.in. o Gubinie i Guben]
 263. Nowiński J.T., Mrowiński P., Tarniawy J.: Szlak turystyczny Żary - Gubin. W: Zeszyty Gubińskie nr 6. Gubin 2000 s.49-63
 264. Obiekty zabytkowe Euromiasta Gubin-Guben = Baudenkmaler der Eurostadt Gubin-Guben. Gubin, 2018 
 265. Ochrona przyrody na Środkowym Nadodrzu=Naturschutz auf dem Gebiet des Mittleren Oderlaufen. Zielona Góra, 1994
 266. Ochrona środowiska bez granic. Przedsiębiorstwo Oczyszczania Ścieków Gubin- Guben./oprac. Janina Pawlik, Wolfram Nelk, Dariusz Bocheński, Wieslaw Domagalski. Zielona Góra [br.roku wyd.] 
 267. Oczami sąsiadów: ludzie - okolice - stosunki nad Odrą I Nysą= Mit den Augen der Nachbarn: Menschen - Landschaften - Verhaltnisse an Oder und Neise/ red. Chrstiane Brandt, Ewa Czerwiakowski. Potsdam 1992 
 268. Odbudowa Ziem Odzyskanych [1945-1955].Poznań 1957 
 269. Od dwuizbowej Szkoły Rolniczo-ogrodniczej do Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego czyli 40 lat Zespołu Szkół Rolniczych w Gubinie 1959-1999.I I z jazd absolwentów 25 września 1999r. Gubin 1999 
 270. Odkryj Łużyce z LGD [Lokalną Grupą Działania]:[mapa].Lubsko, 2018
 271. Ogrodowczyk Arkadiusz : Nad Odrą i Bałtykiem : osadnictwo wojskowe na zachodnich i północnych ziemiach Polski po drugiej wojnie światowej. Warszawa 1979 
 272. Okolice Gubina. Gubin 1999
 273. Osękowski Czesław, Szczegóła Hieronim : Euroregiony na pograniczu polsko - niemieckim (1991-1997). Zielona Góra, 1998
 274. Osękowski Czesław : Pionierzy w mundurach na Ziemi Lubuskiej. Zielona Góra 1985
 275. Osękowski Czesław, Szczegóła Hieronim : Pogranicze polsko - niemieckie w okresie transformacji (1989-1997). Zielona Góra, 1999 
 276. Osękowski Cz .,Rogowski Włodzimierz: Wybrane fakty z historii Gubina z lat 1970-1985.W: Gubin. Zeszyty Lubuskie nr 22.Zielona Góra 1987 s.117-124 
 277. Osękowski Cz.: Wybrane materiały do bibliografii Gubina. W: Gubin. Zeszyty Lubuskie nr 22.Zielona Góra 1987 s.125-129 
 278. Osękowski Cz.: Życie społeczno-polityczne Gubina w latach 1945-1948. W: Gubin .Zeszyty Lubuskie nr 22.Zielona Góra 1987 s.33-52 
 279. Ostrowski Kazimierz: Gertruda. Gubin 2006 
 280. Ostrowski Kazimierz : Jesienna miłość. Gubin 1999 
 281. Ostrowski K.: Kazachstańczyk: opowiadanie. Gubin 1997 
 282. Ostrowski Kazimierz: Nic nie mów. Gubin 2007 
 283. Ostrowski K.: Powiat na rubieży : wspomnienia 1946-1962.Gubin 1998 
 284. Ostrowski Kazimierz: Wspomnienia z podróży. Gubin, 2000
 285. Ostrowski Kazimierz: Zachodnia granica Rzeczypospolitej Polskiej w mojej świadomości-w trzech przypadkach. W: Zeszyty Gubińskie nr 10.Gubin 2007 s.11-17 
 286. Oświata i wychowanie na Ziemi Lubuskiej w latach 1971-1975.Zielona Góra 1975 
 287. Panorama pięćdziesięciolecia Liceum Ogólnokształcącego w Gubinie 1945-1995. Gubin 1995. 
 288. Pantkowski Ryszard : Dzieje gubińskiego Liceum Ogólnokształcącego w latach 1945-1985. W: Zeszyty Gubińskie nr 6. Gubin 2000 s.20-28 
 289. Pantkowski R. : Gubin .Gubin 1998 
 290. Pantkowski R.: Gubin- perła Wschodnich Łużyc. W: Zeszyty Gubińskie nr 9.Gubin 2001 s.4-15 
 291. Pantkowski R. : Gubin w grafice Ryszarda Pantkowskiego. Żary 1994 
 292. Pantkowski R. : Gubińska kronika wydarzeń 2000 r.W: Zeszyty Gubińskie nr 8 Gubin 2000 s.59-60 
 293. Pantkowski R. : Kontakty mieszkańców terenów przygranicznych Polski i NRD na przykładzie Gubina. W : Przegląd Lubuski 1982 nr 2-3 s.74-94 
 294. Pantkowski R.: Początki i rozwój życia kulturalnego w Gubinie.W: Gubin.Zeszyty Lubuskie nr 22.Zielona Góra 1987 s.53-63 
 295. Pantkowski R.: Rozwój życia kulturalnego w Gubinie w latach 1945-1985.W: Zeszyty Gubińskie nr 2.Gubin ,1997 s.30-38 
 296. Pantkowski R.: Ważne wydarzenia w dziejach Gubina. W: Zeszyty Gubińskie nr 9.Gubin 2001 s.46-48 
 297. Pantkowski R.: Współpraca Gubina i Wilhelm Pieck Stadt Guben. W: Gubin. Zeszyty Lubuskie nr 22.Zielona Góra ,1987 s.97-108 
 298. Pastwa Franciszek : Wieś Lubuska w latach 1945-1950 : polityka i gospodarka. Zielona Góra 1977
 299. Pawlak Roman : Polska: zabytkowe ratusze. Warszawa, 2010 [ s. 94 - ratusz w Gubinie]
 300. Pawlikowski Waldemar: [biografia + teksty piosenek]. W: Piosenka - rocznik kulturalny. Opole, 2017 nr 5 s. 232-235 [Poeci piosenki]
 301. Pawlikowski Waldemar :"Pejzaż".Międzyrzecz,2016 [katalog wystawy 08.04.2016 Galeria 30 Międzyrzecki Ośrodek Kultury]
 302. Pawłowski Zbigniew : Do celu [poezje]. Poznań, 2020
 303. Pawłowski Zbigniew : Ku serc pokrzepieniu. Poezja współczesna. Rzeszów, 2020
 304. Pejzaż powiatu krośnieńskiego : przyrodniczy album fotograficzny. Krosno Odrz., 2017      
 305. Peter Andreas: Kościół Farny w Gubinie: dzieje w zarysie. Guben 2008 
 306. Peter Andreas: Nachbarn von einst. Bilder und Dokumente judischen Lebens in Guben. [Sąsiad od kiedyś. Obrazy I dokumenty żydowskiego życia w Guben]. Tłum. Ewa Czerwiakowska / kserokopia/ 
 307. Piasecki Andrzej K.: Lubuska czwarta wladza:środki społecznej komunikacji w województwie lubuskim. Zielona Góra
 308. Pieck Wilhelm: Wilhelm Pieck: Bilder und Dokumente aus dem Leben des ersten Deutschen Arbeiterprasidenten. Berlin, 1955 
 309. Pierwsze lata Ziemi Lubuskiej w Polsce Ludowej : materiały sesji naukowej poświęconej XX -leciu wyzwolenia Ziemi Lubuskiej. Poznań 1967 
 310. 50[pięćdziesiąt] lat Szkoły Podstawowej nr 2 w Gubine. Gubin 1996
 311. 50[pięćdziesiąt]Wiosen nad Nysą 1962-2011 = Fruhlinge an der Neisse. [ Gubin], 2012 
 312. 50[pięćdziesięcio]-lecie Gubińskiego Szpitala. Dzieje i współczesność Z.O.Z. Gubin 1995 
 313. 50[pięćdziesięcio]-lecie Gubińskiego Towarzystwa Kultury [ 1957-2007].Kalendarium./oprac. Stanisław Turowski.Gubin 2007 
 314. 50[pięćdziesięcio]-lecie Szkoły Podstawowej nr 1 w Gubinie: kartki z historii i współczesności. Gubin 1995
 315. Piękno przyrody i natury. Zielona Góra,2014 
 316. Pilaczyński Stefan : Kalendarium Gubina 2010 - 2011. Gubin, 2012 
 317. Pilaczyński Stefan: Kalendarium Gubina 2013. Gubin,2014.
 318. Pilaczyński Stefan: Gubińskie Vademecum. Gubin,2017
 319. Pilaczyński Stefan: Zakład Obuwia w Gubinie 1956-1997. Gubin, 2018
 320. Pilarczyk Zenon: Ilustrowana kronika gubińskich turystów. Klub górski "Dreptaki", KT - 2, Komisja krajoznawcza (do 2020r.) Gubin, 2020 
 321. Pilarczyk Zenon : Średniowieczna wieża mieszkalna w Sękowicach .W: Zeszyty Gubińskie nr 8.Gubin 2000 s.23-26  
 322. Pilch Józef, Kowalski Stanisław : Leksykon zabytków architektury Pomorza Zachodniego i Ziemi Lubuskiej. Warszawa, 2012
 323. Pilz Bernd : Guben in historischen Fotos. [b.d.], 1993 
 324. Pilz Bernd : 100[sto] lat Gubeńskiego Muzeum Miejskiego - 15 lat Muzeum w Sprucker Muhle. W: Zeszyty Gubińskie nr 8. Gubin 2000 s.27-32
 325. Piwoński Witold : Łużyce Wschodnie. Żary, 2000 
 326. Piwoński Witold : Plemię Nice .W: Zeszyty Gubińskie nr 4.Gubin 1998 s.23-26 
 327. Piwoński Witold : Słowiańskie tradycje ziem nad Nysą Łużycką , Odrą i Bobrem .W: Zeszyty Gubińskie nr 4.Gubin 1998 s. 36- 40 
 328. Plan rozwoju i działania Euroregionu "Sprewa-Nysa-Bóbr" w latach 2007-2013=Entwicklungs und Handlungskonzept der Euroregion "Spree-Neisse-Bober" In den Jahren 2007-2013.Gubin;Guben [2007] 
 329. Poetyckie Rubieże 2010 = Poetisches Grenzland 2010: Międzynarodowe spotkania muzyczne = Internationale Musiktreffen. [Gubin],[2010] 
 330. Poetyckie Rubieże 2011= Poetisches Grenzland 2011: Międzynarodowe spotkania muzyczne=Internationale Musiktreffen.[Gubin], [2011] 
 331. Poetyckie Rubieże 2012 =Poetisches Grenzland 2012: Międzynarodowe spotkania muzyczne=Internationale Musiktreffen. [Gubin], [2012] 
 332. Poetyckie Rubieże 2013=Poetisches Grenzland 2013: Międzynarodowe spotkania muzyczne=Internationale Musiktreffen. [Dębno Lubuskie],[2013
 333. Pogranicze z Niemcami a inne pogranicza Polski. Wrocław 1999 
 334. Pojezierze Lubuskie : mapa turystyczna. Warszawa 1978 
 335. Pokrzywiński Stefan: Pułk , który nigdy nie przegrał walki [ 73 Pułk Ułanów Karpackich]W: Zeszyty Gubińskie nr 4.Gubin 1998 s.38-41 
 336. Polacy byli żołnierze Armii Radzieckiej na Środkowym Nadodrzu. Zielona Góra 1986
 337. Polska gospodarka- rozwój regionów. Województwo Lubuskie. Bydgoszcz, 2014 
 338. Polskie tradycje wojskowe Środkowego Nadodrza. Zielona Góra 1986
 339. Polsko-niemieckie dziedzictwo kulturowe a społeczeństwo obywatelskie w dzisiejszej Polsce:doświadczenia,trendy,szanse=Deutsch-polnisches Kulturerbe und die Zivilgesellschaft im heutigen Polen:erfahrungen, trends, chancen. Warszawa,2012
 340. Polsko-niemiecki słowniczek nazw miejscowości Ziemi Gubińskiej. W: Zeszyty Gubińskie nr 3 .Gubin 1998 s.25-26 Powiat krośnieński : skarby natury. Zielona Góra 2008 
 341. Powiat krośnieński : skarby natury. Zielona Góra 2008 
 342. Powstanie i działalność Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gubińskiej w latach 2003-2006/oprac. Daniel Głowiński, Wiesław D.Łabęcki, Stefan Pilaczyński. Gubin 2007
 343. Pójdziemy tam, gdzie miłość wszystkim jest. Zielona Góra, 2015 [ Konkurs literacki im. Anny German - organizatorzy Zielonogórski Ośrodek Kultury i Stowarzyszenie Jeszcze Żywych Poetów. Wiersz Anny Konstanty "Mąż" s. 24 ]
 344. Problemy społeczno-gospodarcze miast pogranicza polsko- niemieckiego. Wrocław, 1993 [Socjologia VI] 
 345. Protokół nr 2 posiedzenia Prezydium Miejskiej Rady Narodowej miasta Gubina odbytego w dniu 5 lutego 1946 r. w gmachu Zarządu Miejskiego przy ulicy Piastowskiej nr 40/ 42.W: Zeszyty Gubińskie nr 3.Gubin 1998 s.55-57 
 346. Przemiany i perspektywy. Zielona Góra 1985 
 347. Przemiany społeczne na Ziemiach Zachodnich. Poznań 1967 
 348. Przeszłość Ziemi Lubuskiej w gimnazjalnym programie nauczania historii. Zielona Góra 1999 
 349. Przewodnik po Gubinie. Gubin 1979 
 350. Przewodnik turystyczny-Gubin= Der Reisefuhrer durch Gubin.Gubin [2005] 
 351. Przezwyciężając granice jednoczymy się : projekty trans graniczne w Województwie Lubuskim i Brandenburgii realizowane w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A w latach 2000- 2006.Warszawa;Potsdam 2008 
 352. Przyroda Ziemi Lubuskiej. Świebodzin 2005  
 353. Ptak Krzysztof: Poszukiwania.T.1 Gubin, 2012 
 354. Ptaki Ziemi Lubuskiej: monografia faunistyczna. Świebodzin 1995
 355. Pytania o Muzę. Prace nadesłane na XVII Konkurs Literacki im. Tadeusza Firleja "O Złote Pióro". Gubin, 2015 
 356. Raczkiewicz Tadeusz: Dwa lata wakacji. Kraków 2009 
 357. Raczkiewicz Tadeusz: Komiksy nieznane. Kraków 2009  
 358. Raczkiewicz Tadeusz: Tajfun - zagadka układu C - 2. Szczecin, 2014 
 359. Raczkiewicz Tadeusz: Tajfun: zagadka układu c-2;Afera Bradleya; Na tropie skorpiona. Warszawa [2006] 
 360. Raczkiewicz Tadeusz: Tajemnica Czerwonego Tepee: antologia komiksów narysowanych przez T.Raczkiewicza. Kraków 2009 
 361. Raczkiewicz Tadeusz: Zawisza Czarny i inne opowieści. Kraków 2009 
 362. Raczkiewicz Tadeusz, Ponaczewny Piotr: Fara-brama do gwiazd =Pfarrkirche-das Tor zu den Sternen/rysunki - Tadeusz Raczkiewicz; scenariusz- Piotr Ponaczewny;tłumaczenie-Krzysztof Freyer.[Gubin]:FTF Wydawnictwo Prywatne 2010
 363. Raczkiewicz Tadeusz; Zielke Mariusz : Asurito Sagishi = cnotliwy aferzysta. Warszawa, 2011 
 364. Raport Samorządowy :[budżet, kalendarium 2008, inwestycje Wydziału Europejskiego, kultura, wydarzenia 2007-2008].Gubin[2009] 
 365. Raport Samorządowy II. Gubin -mozaika możliwości. Gubin 2009 
 366. Ratuś Bronisław : Kształcenie i rozwój kadr oświatowo-kulturalnych na Ziemi Lubuskiej w latach 1945-1965.Poznań 1971 
 367. Rejon gubiński w pradziejach i średniowieczu=Die gubiner Region im Vorzeit und Mittelalter:[broszura] /oprac. Grzegorz Domański.[Lubsko] [2004] 
 368. Robowski Walenty , Traczyk Zygmunt : Gubińska kronika wydarzeń - rok 1996. W: Zeszyty Gubińskie nr 4.Gubin 1998 s.76-80 
 369. Robowski Walenty Andrzej , Traczyk Z.: Gubińska kronika wydarzeń - rok 1997.W:Zeszyty Gubińskie nr 3.Gubin 1998 s.60-64 
 370. Robowski W.A. ,Traczyk Z. : Gubińska kronika wydarzeń - rok 1998. W: Zeszyty Gubińskie nr 5. Gubin 1999 s.64-67 
 371. Robowski W.A : Gubińska kronika wydarzeń rok 1999. W : Zeszyty Gubińskie nr 6 s.68-70 
 372. Robowski W.A. : Gubińska prasa lokalna .W: Zeszyty Gubińskie nr 3. Gubin 1998 s.45-48 
 373. Robowski W.A.: Gubińskie medale. W: Zeszyty Gubińskie nr 5. Gubin 1999 s.63. 
 374. Robowski W.A.: Harcerska prasa gubińska. W: Zeszyty Gubińskie nr 4. Gubin 1998 s.64-67  
 375. Robowski W.A.: Żydzi wpisani w historię Gubina. W: Zeszyty Gubińskie nr 6. Gubin 2000 s.11-16 
 376. Rocznik Lubuski t. 1 - 14.; t. 17 - 25.; t. 27 cz.2 - 32 cz.1. ; t.34 cz.1; t.35 cz.1; t. 36 cz.2;t.37 cz.1. Zielona Góra 1959 - 2011. 
 377. Rocznik gospodarczo- statystyczny województwa zielonogórskiego 1959. Zielona Góra 1959 
 378. Rocznik Statystyczny województwa zielonogórskiego 1960-1962. Zielona Góra 1963 
 379. Rocznik Statystyczny województwa zielonogórskiego 1963-1964. Zielona Góra 1964 
 380. Rocznik Statystyczny województwa zielonogórskiego 1965-1966. Zielona Góra 1966 
 381. Rocznik Statystyczny województwa zielonogórskiego 1969. Zielona Góra 1969 
 382. Rocznik Statystyczny województwa zielonogórskiego 1972. Zielona Góra 1972 
 383. Rocznik Statystyczny województwa zielonogórskiego 1973. Zielona Góra 1973 
 384. Rocznik Statystyczny województwa zielonogórskiego 1974. Zielona Góra 1974 
 385. Rocznik Statystyczny województwa zielonogórskiego 1977. Zielona Góra 1977 
 386. Rocznik Statystyczny województwa zielonogórskiego 1979. Zielona Góra 1979 
 387. Rocznik Statystyczny województwa zielonogórskiego 1981. Zielona Góra 1981 
 388. Rocznik Statystyczny województwa zielonogórskiego 1984. Zielona Góra 1984 
 389. Rocznik Statystyczny województwa zielonogórskiego 1987. Zielona Góra 1987 
 390. Rocznik Statystyczny województwa zielonogórskiego 1990. Zielona Góra 1990 
 391. Rocznik Statystyczny województwa zielonogórskiego 1993. Zielona Góra 1993 
 392. Rocznik Statystyczny województwa zielonogórskiego 1996. Zielona Góra 1996 
 393. Rocznik Statystyczny województwa lubuskiego 2000. Zielona Góra 2000 
 394. Rocznik Statystyczny Województwa Lubuskiego 2011. Zielona Góra, 2011 
 395. Rocznik Statystyczny Województwa Lubuskiego 2012. Zielona Góra, 2012 
 396. Rodziewicz Edmund : Gubin w piosence. Gubin 1996 
 397. Rogowski Włodzimierz : Oświata , sport i turystyka. W: Gubin.Zeszyty Lubuskie nr 22.Zielona Góra 1987 s.73-86 
 398. Rogowski Włodzimierz: Z historii Banku Spółdzielczego w Rzepinie i jego oddziałów /1947-2009/.Zielona Góra:Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 2010  
 399. Rogowski Włodzimierz : Z kart historii Związku Nauczycielstwa Polskiegi i Oświaty w Gubinie. Gubin, 2013 
 400. Rogowski Włodzimierz, Pantkowski Ryszard: Dzieje szkoły w 40[czterdziesto]-leciu.Rola i znaczenie szkoły w środowisku [ Zespół Szkół Ogólnokształcących].Gubin 1985
 401. Rogowski Włodzimierz, Turowski Stanisław: Praca nauczycielska i związkowa. Gubin, 2017 
 402. Różycki Bogusław Wojciech : Zachodnie Kresy Rzeczpospolitej : wzdłuż granicy na Odrze i Nysie. Pruszków, 2011  
 403. Rudiak Robert : Życie literackie na Ziemi Lubuskiej w latach 1945-2000. Zielona Góra, 2015 
 404. Ruiny zabytków sakralnych-ochrona i adaptacja do nowych funkcji =Ruinen der Sakraldenkmaler-Schutz Und Anpassung an neue Funktionen:materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Gubin 6-8.11.2008.[Gubin][2008]
 405. Rutkowska Barbara: Moje obrazy [poezje].Gubin,1996 
 406. Rutkowski Z. , Solińska I.: Legenda o gubińskich karzełkach. W: Zeszyty Gubińskie nr 5. Gubin 1999 s.4-5 
 407. Rutkowski Z. , Solińska I.: O dzikim rycerzu znad Nysy. W: Zeszyty Gubińskie nr 3. Gubin 1998 s.3. 
 408. Rutkowski Zygmunt , Solińska Irena : O gubińskich karzełkach. W: Klechdy domowe : podania i legendy polskie. Wrocław 1995 s.109-110
 409. Sanocki Oleg : Kronika Koła Łowieckiego "Krzyżówka" Gubin. Gubin, 2011 
 410. Sanocki Oleg : Krzesiński Park Krajobrazowy. W: Zeszyty Gubińskie nr 8. Gubin 2000 s.18-22
 411. Sanocki Oleg : Nadleśnictwo Gubin. Czas ,ludzie i las. Gubin, 2013 
 412. Sanocki Oleg : Przyroda Ziemi Gubińskiej. W: Zeszyty Gubińskie nr 8. Gubin 2000 s.8-15 
 413. Sanocki O. : Przyroda Ziemi Gubińskiej - szata roślinna [ c.d. z nr 8 ].W: Zeszyty Gubińskie nr 9. Gubin 2001 s. 30-33
 414. Sar Michał : Fraszki, humoreski, wiersze. Gubin, 2018 
 415. Sauter Wiesław : Gubin po wojnie. W: Zeszyty Gubińskie nr 2. Gubin 1997 s.26-29 
 416. Sczaniecki Michał , Korcz Władysław : Dzieje Ziemi Lubuskiej w wypisach. Warszawa 1958
 417. 70 - lecie Miejskiej Biblioteki Publicznej 1946-2016. W: Gubin i Okolice. Biuletyn SPZG 2016 nr 4 s.12-20
 418. Sieradzki Henryk : Rys historyczny Szkoły Podstawowej w Bieżycach (lata 1946-1996).Bieżyce, 1996 [maszynopis] 
 419. Sikora Tadeusz : Ks. Jerzy Trzanowski - " Słowiański Luter ".W: Zeszyty Gubińskie nr 9. Gubin 2001 s.17-21
 420. Skóra Jan : Bajki i baśnie. Gubin, 2019
 421. Skóra Jan: Ocalić od zapomnienia. Gubin, 2019 
 422. Skóra Jan: Święty bo człowiek [poezje].Gubin 2005 
 423. Skóra Jan: Wyobraź sobie…:[poezje].Gubin 2005 
 424. Skrzypce. Wybór utworów poetyckich dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Gubinie. Gubin [2005] 
 425. Słoneczne słowa : próby twórczości literackiej dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Gubinie. Gubin 2000 
 426. Słowa, które leczą. Poezja + Proza. XVIII Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Zdzisława Morawskiego w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., 2014. [ Wyróżnienie w kategorii prozy: Anna Konstanty /Chlebowo/ "Wiosna" s. 51 - 58.} 
 427. Słowo ponad granicami vol.2 : Niemiecko - Polskie Spotkania Integracyjne = Wort uber die Grenzen vol.2 : deutsch - polnisches Integrationsprojekt. Gubin, 2012
 428. Sługocki Waldemar: Lubuskie doświadczenia w wykorzystaniu funduszy Unii Europejskiej. Zielona Góra 2004 
 429. Smoliński Stanisław , Przedpelski Mieczysław , Gruchman Bohdan : Struktura przemysłu Ziem Zachodnich w latach 1939-1959. Poznań 1961
 430. Społeczeństwo obywatelskie a ochrona zabytków na pograniczu polsko-niemieckim = Zivilgesellschaft und Denkmalschutz im deutsch - polnischen Grenzgebiet. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej = Tagungsband der international en wissenschaftlichen Konferenz. Gubin, 31.05.- 02.06.2012. Gubin-Guben, 2014 
 431. Stachowicz Henryk : Rozwój gospodarczy Gubina. W: Gubin. Zeszyty Lubuskie nr 11.Zielona Góra 1971 s. 81-114 
 432. Stachowicz Henryk : Rozwój gospodarczy powiatu gubińskiego w okresie 15-lecia Polski Ludowej.Gubin, 2012 
 433. Stachowicz Henryk : Wspomnienia nie tylko o sobie samym. Gubin, 2012 
 434. Stan środowiska w województwie lubuskim w latach 1997-1998. Zielona Góra; Gorzów Wlkp. 1999 
 435. Stan środowiska w województwie lubuskim w latach 1999-2003.Zielona Góra; Gorzów Wlkp.2004 
 436. Stan środowiska w województwie lubuskim w 2000 roku. Zielona Góra; Gorzów Wlkp.2001 
 437. Stan środowiska w województwie lubuskim w 2001 roku. Zielona Góra; Gorzów Wlkp.2002 
 438. Stan środowiska w województwie lubuskim w 2002 roku. Zielona Góra; Gorzów Wlkp.2003 
 439. Stan środowiska w województwie lubuskim w 2004 roku. Zielona Góra; Gorzów Wlkp.2005
 440. Strzyżewski Wojciech : Herby miejscowości województwa zielonogórskiego. Zielona Góra, 1989 
 441. Studia nad początkami i rozplanowaniem miast nad środkową Odrą i dolną Wartą [województwo zielonogórskie]. Zielona Góra 1967 ; 1970 T.1 : Ziemia Lubuska , Nowa Marchia , Wielkopolska. Zielona Góra 1967. T.2 : Dolny Śląsk , Dolne Łużyce. Zielona Góra 1970
 442. Studium możliwości rozwoju agroturystyki w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr. Zielona Góra, [1999] 
 443. Surowce mineralne Ziemi Lubuskiej. Warszawa 1978 
 444. Syrewicz Aleksandra: Powiat Krosno Odrzańskie .Krosno Odrz. [2004] 
 445. Szczegóła Hieronim : Koniec panowania piastowskiego nad środkową Odrą . Poznań 1968 
 446. Szczegóła H.: Mieczysław Mierzyński [ 1905-1975 ].W: Zeszyty Gubińskie nr 4. Gubin 1998 s.12-14 
 447. Szczegóła H.: Narodziny władzy ludowej w powiecie gubińskim i początki życia społeczno-politycznego w latach 1945-1946. W : Gubin. Zeszyty Lubuskie nr 11. Zielona Góra 1971 s.67-80 
 448. Szczegóła H.: Przeobrażenia ustrojowo-społeczne na Ziemi Lubuskiej w latach 1945-1947. Poznań 1971 
 449. Szczegóła H.: Związek Walki Młodych na Ziemi Lubuskiej 1945-1948. Poznań 1965 
 450. Szczepaniak Roman : Początki miast lubuskich. Poznań 1958
 451. 60[sześćdziesiąt] lat Gubińskiego Towarzystwa Kultury 1957-2017. [Lubsko], [2017] 
 452. Sztuka i środowisko-czyste inspiracje=Kunst Und Natur-reine Inspirationen:[katalog wystawy malarskiej w oczyszczalni ścieków Gubin-Guben].Warszawa [2008]
 453. Szymańska-Dereń Małgorzata: Kościoły zrębowe i szkieletowe województwa lubuskiego. Zielona Góra, 2009
 454. Ślusarz Bogdan, Neumuller Jurgen: Plan działania i rozwoju Euroregionu "Sprewa-Nysa-Bóbr" na lata 2014-2020. Zielona Góra, 2013 
 455. The Wolf House Project: Traces, Spuren, Ślady: [projekt Willi Wolfa].Cottbus 2001 
 456. Toczewski Andrzej: Bitwa o Odrę w 1945 roku. Zielona Góra 2010 
 457. Toczewski Andrzej: Miejsca zbrodni hitlerowskich na terenie Ziemi Lubuskiej. Zielona Góra 2011 
 458. Toczewski Andrzej: Struktura i lokalizacja obozów jenieckich na terenie Środkowego Nadodrza w latach 1939-1945. W: Ziemia Lubuska T.4. Zielona Góra,2018 s.69-84
 459. Traczyk Zygmunt: Broń jądrowa w województwie zielonogórskim-operacja "WISŁA".W: Ziemia Lubuska T.4. Zielona Góra,2018 s.221-225
 460. Traczyk Zygmunt : Filia stalagu I I I B i obóz zbiorczy w Gębicach [ Amtitz ].W: Zeszyty Gubińskie nr 2. Gubin 1997 s.13-17 
 461. Traczyk Z.: Wyzwolenie Gubina w 1945 roku. W: Gubin.Zeszyty Lubuskie nr 22. Zielona Góra 1987 s.27-32 
 462. Traczyk Zygmunt : Zespół Estradowy "Pancerni" Garnizonu Gubin - 5. Dywizji Pancernej .Gubin, 2013 
 463. Traczyk Zygmunt : Ziemia Gubińska 1939 - 1949… Gubin, 2011 
 464. Tramwaje w Polsce. Łódź, 2013 [ Pilaczyński Stefan : Gubin s. 93-97]
 465. Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Zielona Góra, 1997
 466. Transgraniczność w perspektywie socjologicznej - kontynuacje. Zielona Góra, 1999
 467. Transgraniczność w perspektywie socjologicznej - kontynuacje i wyzwania. T.1-2. Zielona Góra, 2001
 468. Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. T.1 - teorie, studia, interpretacje. T.2 - komunikaty i komentarze. Zielona Góra, 2003 
 469. 30[trzydzieści] lat Tajfuna: antologia. W hołdzie Tadeuszowi Raczkiewiczowi. Szczecin, 2014 
 470. Turowski Stanisław : Adres Pana Boga [ szkoła w oczach rodziców].Gubin 2002 
 471. Turowski S.: Belferska miłość. Zielona Góra 1998
 472. Turowski Stanisław: Bez retuszu : wywiad rzeka. Gubin 2005 
 473. Turowski S.: Głową w mur [edukacja i okolice].Gubin 1994 
 474. Turowski S.: Gubinianie. Dwudziestu jeden wspaniałych. Gubin 1995 
 475. Turowski Stanisław : Gubinianie 775. Gubin , 2010 
 476. Turowski S.: Gubiński Dom Kultury w latach 1997-2000.W: Zeszyty Gubińskie nr 8. Gubin 2000 s.4-7 
 477. Turowski Stanisław: List do Krzysztofa. Gdynia, 2014
 478. Turowski Stanisław: Listy do młodego dyrektora: przewodnik dyrektora. Jelenia Góra, 1997
 479. Turowski Stanisław: Notatki z kraju szczęśliwości. Gubin 2011 
 480. Turowski Stanisław: Parszywy los: 44 odsłony .Gubin 1999 
 481. Turowski S.: Szanse Gubina na dziś i na jutro. W: Zeszyty Gubińskie nr 5. Gubin 1999 s.6-13 
 482. Uroczystość nadania Zespołowi Szkół imienia Mikołaja Kopernika. Jubileusz 60 rocznicy powstania Szkoły Podstawowej nr 1 w Gubinie 1945-2005/oprac. Małgorzata Niparko w oparciu o tekst Walentego Robowskiego.[Gubin][2005]  
 483. Uwarunkowania zagospodarowania perspektywicznych złóż węgla brunatnego na przykładzie planowanej wieloodkrywkowej kopalni Gubin - Mosty - Brody. Praca pod red. Zbigniewa Kasztelewicza. Kraków, 2011 
 484. Walory turystyczne Euroregionu Sprewa - Nysa - Bóbr = Touristische attraktionen der Euroregion Spree - Neise - Bober. Zielona Góra 1998
 485. Wiatr od SŁOWA. Prace nadesłane na XVIII konkurs literacki im. Tadeusza Firleja "O Złote Pióro". Gubin, 2016
 486. Wielka księga produktów regionalnych i tradycyjnych. Bielsko-Biała, 2016 [m.in. śliwka gubińska] 
 487. Wierzbowski Jerzy : Rezerwaty i pomniki przyrody w województwie zielonogórskim.
 488. Winiszewski Andrzej: Lubuskie Zaduszki Jazzowe 2009-2018. 10 lat spotkań z gwiazdami polskiego jazzu. Zielona Góra, 2018 
 489. Wlazeł Małgorzata:Z pamięci przywołane na chwilę…W: Zeszyty Gubińskie nr 10.Gubin 2007 s.25-29 
 490. Województwo Lubuskie . Katalog : miast - powiatów - gmin. Szczecin 1999 
 491. Województwo Lubuskie 2002 : kultura-sport-turystyka. Zielona Góra 2002 
 492. Województwo Lubuskie 2003 : kultura-sport-turystyka. Zielona Góra 2003 
 493. Województwo Lubuskie 2008. Zielona Góra: Urząd Statystyczny 2008 
 494. Województwo Lubuskie 2011. Zielona Góra, 2011 
 495. Województwo Lubuskie 2013. Zielona Góra, 2013 
 496. Województwo Lubuskie 2011 : Podregiony. Powiaty. Gminy. Zielona Góra, 2011 
 497. Województwo Lubuskie 2012 : Podregiony. Powiaty. Gminy. Zielona Góra, 2012
 498. Województwo Zielonogórskie. Monografia geograficzno - gospodarcza. Poznań, 1961 
 499. Worobiec Antoni : Zielona Góra i okolice : przewodnik. Warszawa 1980 
 500. Wojtasiewicz Ewa : 40 [czterdzieści] lat Gubińskiego Towarzystwa Kultury [bibliografia].W: Zeszyty Gubińskie nr 2. Gubin 1997 s.67-69
 501. Wschodnie Łużyce. Nasza mała ojczyzna. Lubsko, 2000 
 502. Wspomnienia o Starosiedlu pow. Gubin = Erinnerungen an Starzeddel,Kr.Guben/Oprac. Lonni Furste. Tł. z niem. Józefa Dolata. Herne, 2015 [ załącznik do kroniki wsi : Dokumentacja domów Starosiedla i jego mieszkańców w lutym 1945 r.]
 503. Współpraca przygraniczna PRL - NRD. Zielona Góra, 1984 
 504. Współpraca transgraniczna w województwie lubuskim. Zielona Góra [2003] 
 505. Wstępna inwentaryzacja przyrodnicza Gminy Gubin. Świebodzin, 1993
 506. Wydobycie węgla brunatnego i rekultywacja terenów pokopalnianych w regionie lubuskim. Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Greinerta. Zielona Góra, 2015
 507. Zabytkowe parki województwa lubuskiego. Zielona Góra, 2013  
 508. Zajchowska Stanisława : Nad środkową Odrą i dolną Wartą. Warszawa 1959  
 509. Zamki, dwory i pałace województwa lubuskiego. Zielona Góra 2007 
 510. Zespół Szkół Rolniczych w Gubinie.50 lat 1959-2009: informator.[Gubin][2009] 
 511. Zeszyty Gubińskie nr 1 -9 . Gubin 1991-2001 
 512. Zeszyty Gubińskie. Zeszyt nr 10 .Gubin 2007 
 513. Zeszyty Gubińskie. Zeszyt nr 11. Gubińskie Towarzystwo Kultury. Gubin 2009. / utwory zgłoszone w konkursach "O Złote Pióro" na temat stosunków polsko-niemieckich 
 514. Zeszyty Gubińskie. Zeszyt nr 12. Gubin, 2011 /utwory zgłoszone na Konkursy Literackie "O Złote Pióro" w latach 1997-2010/ 
 515. Zeszyty Gubińskie . Zeszyt nr 13 - wydanie specjalne. XV Edycja Konkursu Literackiego im. Tadeusza Firleja o "Złote Pióro". Gubin, 2012 
 516. Zeszyty Gubińskie. Zeszyt nr 14 . "Regionaliści Powiatu Krośnieńskiego i Ziemi Lubuskiej". Gubin, 2013 
 517. Zieleniewski Wojciech: Gruuba Ryba!!!: nad wodami Krośnieńsko-Gubińskiej Grupy Rybackiej. Zielona Góra, 2013 
 518. Zielonogórskie: rozwój województwa w Polsce Ludowej. Warszawa 1970
 519. Ziemia Lubuska. Poznań, 1950
 520. Ziemia Lubuska T.4 /pod red. Anitty Maksymowicz. Zielona Góra, 2018
 521. Ziemia Lubuska T.5/ pod red. Anitty Maksymowicz. Zielona Góra, 2019
 522. Ziemia Lubuska T.6/ pod red. Anitty Maksymowicz. Zielona Góra, 2020
 523. Zimecki Tadeusz : Niemaszchleba. Warszawa 1964 
 524. Z kamyków poukładane : utwory nagrodzone w konkursach o "Złote Pióro" 1997-2000. Gubin 2000
 525. Zwierzychowski Władysław : Winorośl i jej dzieje w Polsce a szczególnie na Ziemi Krośnieńskiej. Krosno Odrzańskie, 2002 
 526. Życie Lubuszan : współczesność i perspektywy lubuskich rodzin.Zielona Góra; Łódż, 2012 
 527. Życie Lubuszan : współczesność i perspektywy lubuskiej młodzieży. Zielona Góra; Łódż, 2012
 528. Życie na granicy Gubin - Guben : polsko- niemiecki konkurs na pamiętniki . Potsdam 2001.
 529. Źródła do początków władzy ludowej na Ziemi Lubuskiej 1945-1947.Poznań - Zielona Góra, 1971 

Miejska Biblioteka Publiczna w Gubinie (czytelnia dla dorosłych) gromadzi i opracowuje artykuły dotyczące Gubina, publikowane w prasie krajowej, regionalnej oraz lokalnej. Wszelkie informacje o Gubinie i regionie zawarte są w kartotekach: regionalnej, chronologii regionu, charakterystyki środowiska i osób zasłużonych dla Gubina. 

Wykaz tytułów i roczników czasopism dostępnych w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gubinie. 

 1. Gazeta Gubińska r. 1999 - 2002 
 2. Gazeta Lubuska [ wycinki dotyczące Gubina ]od. 1979 roku opracowywana na bieżąco 
 3. Gazeta Wyborcza [wycinki dot. Gubina] od 1989 roku oprac. na bieżąco 
 4. Gubin i okolice od 2008 oprac. na bieżąco 
 5. Informator Kulturalny Województwa Zielonogórskiego r.od nr 6 / 1995 do 1997 ; - Zielonogórski Informator Kulturalny od 1998 do nr 10 /1998 ; - Lubuski Informator Kulturalny od nr 11 / 1998 do nr 4 /1999 
 6. Nadnysie r.1995 
 7. Nadodrze r. 1980 -1990 
 8. Nasza Kresowa od nr 51 /1995 do nr 73/1998 - Kresowiak od nr 49/1995 do nr 50/1995 - Pancerniak : gazetka żołnierska nr 9-10/1984 ; nr 19/1988 ; nr 28/1990 - Pancerniak : gazeta 5 Dywizji Zmechanizowanej od nr 1/ 1990 do nr 12/1991 - Pancerniak : pismo 5 Kresowej Dywizji Zmechanizowanej im. Króla Bolesław Chrobrego od nr 17/1992 do nr 48/1995 
 9. Przegląd Wschodnio - Łużycki r. 1998-2000 
 10. Przegląd Zachodni r. 1999- 2003, oprac. na bieżąco 
 11. Region r. 2001 - 2003 , oprac. na bieżąco
 12. Tygodniowa - na bieżąco 
 13. Tygodnik Powiatowy r. 2000 - 2003 
 14. Wiadomości Gubińskie r. od 1992 na bieżąco
 15. Zachód r.1996-1997 
 16. Zielonogórska Gazeta Nowa r.1991-1993 [wycinki dot. Gubina] 

 

 

 

Ostatnio zmienianypiątek, 04 czerwiec 2021 09:49
Powrót na górę