Realizowane projekty

2017
Biblioteka złożyła Wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków  finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach  Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. Otrzymaliśmy dotację na zakup księgozbioru w wysokości 6932,00 zł.
Dyskusyjny Klub Książki - Źródło finansowania: Instytut Książki/WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze. Kwota 140,00 zł
 
2016
Biblioteka złożyła Wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków  finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach  Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. Otrzymaliśmy dotację na zakup księgozbioru w wysokości 8052,00 zł.
 
2015
Biblioteka złożyła Wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach  Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. Otrzymaliśmy dotację na zakup księgozbioru w wysokości 8438,00 zł.
Biblioteka złożyła wniosek o darowiznę do Fundacji PGE – Energia z Serca. Otrzymaliśmy darowiznę w wysokości 5000,00 zł, która w całości została przeznaczona na zakup książek o tematyce wydobywczej.
 
2014
Biblioteka złożyła Wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków  finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach  Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. Otrzymaliśmy dotację na zakup księgozbioru w wysokości 6808,00 zł.
 
2013
Biblioteka złożyła Wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach  Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. Otrzymaliśmy dotację na zakup księgozbioru w wysokości 6831,00 zł.
Biblioteka wzięła udział w III turze Programu Rozwoju Bibliotek.
Pozyskano sprzęt elektroniczny (laptop, urządzenie wielofunkcyjne, aparat cyfrowy, rzutnik, ekran projekcyjny, głośniki).
Powrót na górę