Wojciech Tochman

Wojciech Tochman

Reportaże Wojciecha Tochmana nie pozostawiają czytelnika obojętnym, zmuszają do refleksji i przemyśleń.

Reporterskim językiem (kłania się szkoła Hanny Krall) bardzo oszczędnym, bez zbędnych słów i komentarzy ,ale przez to opisane ludzkie historie i dramaty życiowe skłaniają nas do stawiania sobie pytań . Pytań o wybory, tolerancję , empatię a przede wszystkim o istotę zła i cierpienia i naszą odpowiedź na nie. „Wściekły pies” to 10 reportaży o współczesnej Polsce powstałych w latach 2002-2009, ale niestety wciąż aktualnych. Inspiracją do niektórych z nich były spotkania z bohaterami programu telewizyjnego „”Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie”( Wojciech Tochman jest współtwórcą tej audycji). „Wściekły pies” „kąsa” nasze sumienia, pokazuje znieczulicę i dwulicowość . Polecamy i uważamy że warto a nawet trzeba te reportaże przeczytać, choćby po to żeby się „zatrzymać”.

DKK – Ewa Dąbek

                             

Powrót na górę