Pedagogika medialna

Pedagogika medialna

 

"Współczesna dydaktyka nadal koncentruje się na przekazywaniu uczniom wiedzy,

a raczej informacji encyklopedycznych, i na kształtowaniu u nich prostych umiejętności poznawczych, co rozmija się z potrzebami współczesnego rynku pracy. oczekuje on umiejętności poznawczych wyższego rzędu, które są niezbędne w dostrzeganiu, określaniu i rozwijaniu problemów oraz podejmowaniu trafnych decyzji. Z tego powodu podstaw nowoczesnej technologii kształcenia upatruje się dziś w wykorzystaniu teorii konstruktywistycznych i kognitywistycznych. Stąd coraz większe zainteresowanie rolą dialogu w uczeniu się rówieśników oraz współpracą, współdziałaniem, współzależnością, tworzeniem struktur poznawczych w procesie uczenia się oraz wykorzystaniem nowoczesnych mediów dydaktycznych, w tym komputerów i sieci komputerowych, które w zdecydowany sposób zwiększają skuteczność dydaktyczną procesu nauczania-uczenia się."

 

Oddział Pedagogiczny MBP w swoich zbiorach posiada książki i czasopisma związane z tą dziedziną nauki.

Powrót na górę