XXII Lubuski Tydzień Seniora

XXII Lubuski Tydzień Seniora

 "Wrażliwość na osoby starsze jest istotną cechą cywilizacji.

Cywilizacja będzie się rozwijała, jeśli potrafi szanować

rozsądek, mądrość osób starszych"
/papież Franciszek/

 W dniach od 11 do 16 października 2021 obchodzimy XXII Lubuski Tydzień Seniora.

Jest to niezmiernie ważny okres, w którym społeczeństwo zwraca szczególną uwagę na potrzeby oraz wsparcie tejże grupy społecznej, organizując wydarzenia kulturowe i spotkania międzypokoleniowe.

W literaturze uwzględniono najważniejsze potrzeby seniorów tj. integracji ze środowiskiem oraz najbliższą rodziną, użyteczności i uznania, autonomii, bezpieczeństwa i satysfakcji życiowej. Jakość życia seniorów skupia się przede wszystkim na stanie zdrowia, statusie ekonomicznym, statusie zawodowym, utracie ról społecznych i statusie rodziny. Aby nie dopuścić do izolowania się seniorów i pogorszenia sytuacji bytowej jednostki, powstały podmioty i instytucje działające na rzecz osób starszych m.in. Ośrodki Pomocy Społecznej, Domy Pomocy Społecznej, Ośrodki Wsparcia i Interwencji Kryzysowej, Zakłady opiekuńczo-lecznicze, Zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze (ZPO) ale i również Fundacje, Stowarzyszenia oraz Organizacje Pozarządowe.

W Gubinie jedną z form wsparcia seniorów jest funkcjonujący Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gubińskim Domu Kultury (ul. Westerplatte 14). Głównym celem działalności UTW jest polepszenie jakości życia osób starszych. Powyższy cel łączy zwiększenie wiedzy o edukacji całożyciowej oraz stymulowanie osób starszych do podejmowania aktywności. Na stronie internetowej gdk24.pl w zakładce Uniwersytet III Wieku, znajdą Państwo szczegółowy harmonogram zajęć.

Na uwagę zasługuje także działający w  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gubinie DOM DZIENNEGO POBYTU, który jest punktem wsparcia i aktywizacji dla osób starszych i niepełnosprawnych.

 Pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gubinie pragną złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji Lubuskiego Tygodnia Seniora, przede wszystkim dużo zdrowia, spełnienia wszystkich marzeń i zapału w realizacji swoich celów, radości, uśmiechu na twarzy , pogody ducha oraz ciekawej lektury po którą zapraszamy do nas.

 My seniorzy

My seniorzy, ludzie wspaniali,

dążymy do tego, by być doskonali.

Marzenia wielkie mamy do spełnienia,

więc nie ryzykuj- spełniaj ograniczenia.

Jest to dla nas czas ciężki,

nieraz się w oku łezka zakręci.

Jednak my silni, wolni z natury,

wszystko zniesiemy- głowa do góry.

Przeżyliśmy różne chwile w życiu,

nie damy się, zostaniemy w ukryciu.

Nie chcemy cię spotkać na naszej drodze

więc daje przekaz i NIE WYCHODZĘ - Jolen Reggler

 

Bibliografia:

- Tomczyk Łukasz: Edukacja osób starszych. Seniorzy w przestrzeni nowych mediów. Wydawnictwo Difin, s. 71

- Pikuła Norbert: Senior w przestrzeni społecznej. Wydawnictwo Borgis, s. 79, 100-101, 147-150

Netografia:

- gdk24.pl

- mopsgubin.pl

 Natalia Jachowska

             

Powrót na górę